Berenika

48 tekstów – auto­rem jest Be­reni­ka . 

Ludzie, którym poświęca­my całego siebie, od­chodząc, czy­nią nas niekompletnymi. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 23 września 2014, 18:30

Tyl­ko skraj­ne uczu­cia po­budzają nas do działania. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 września 2013, 21:11

Coś zmieniło się w Twoich oczach...
Tak. One też Cię pokochały. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 października 2012, 23:26

Spot­kać miłość swo­jego życia, by później re­zyg­no­wać z każdej innej. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 września 2012, 13:03

WSPOM­NIENIA - na sprzedaż. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 stycznia 2012, 23:33

Jes­teś naj­piękniej­szą częścią mnie. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 4 grudnia 2011, 20:09

Na szczęście bra­kuje słów, na ból - nigdy. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 22 listopada 2011, 20:52

Jes­teśmy jak piłeczki wrzu­cone do jed­ne­go wor­ka, w którym od cza­su do cza­su za­mie­sza los, zrzu­cając część z Nas na dno. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 3 czerwca 2011, 16:22

Egois­ta nie jest w sta­nie zdać so­bie spra­wy z te­go,że ra­ni drugą osobę. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 13 kwietnia 2011, 19:08

Czas zro­bił swo­je. Za­pom­niała jak wiele ra­zy przez Niego płakała.

Dla­tego te­raz tak gorzko załkała. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 19 lutego 2011, 19:47
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

23 września 2014, 22:22Berenika sko­men­to­wał tek­st Ludzie, którym poświęca­my całego [...]

23 września 2014, 21:56.Rodia sko­men­to­wał tek­st Ludzie, którym poświęca­my całego [...]

23 września 2014, 20:12Berenika sko­men­to­wał tek­st Ludzie, którym poświęca­my całego [...]

23 września 2014, 19:21Berenika sko­men­to­wał tek­st Ludzie, którym poświęca­my całego [...]

23 września 2014, 18:50Moreno sko­men­to­wał tek­st Ludzie, którym poświęca­my całego [...]

23 września 2014, 18:37Berenika sko­men­to­wał tek­st Ludzie, którym poświęca­my całego [...]

23 września 2014, 18:33Moreno sko­men­to­wał tek­st Ludzie, którym poświęca­my całego [...]

23 września 2014, 18:30Berenika do­dał no­wy tek­st Ludzie, którym poświęca­my całego [...]